درباره من


درباره منمهندس علی صمدی

(( کارشناس ارشد عمران سازه ))

- کارشناس عمران از دانشگاه ارومیه

- کارشناس ارشد عمران سازه از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

- گواهی مربیگری صنایع چوب از مرکز فنی و حرفه ای

- گواهینامه HSE از وزارت کاروسازمان نظام مهندسی استان

- پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن استان آذربایجان غربی از سال 1387

- پروانه کسب تولیدی ازاتحادیه مبلمان و مصنوعات چوبی استان آذربایجان غربی از سال 1385

- پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

**************************************************************

- دبیر هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی،سال 1395

-  نائب رئیس اتحادیه مبلمان و مصنوعات چوبی استان آذربایجان غربی ، سال 1393

- نائب رئیس اتحادیه مبلمان و مصنوعات چوبی استان آذربایجان غربی ، سال 1397

- کارشناس خبره اتحادیه مبلمان و مصنوعات چوبی ارومیه

- مدیر عامل شرکت چی چست بهساز غرب از سال 1387

- مدیر عامل شرکت ساختمانی سازه آفر از سال 1391 تا 1395

- دبیر کارگروه های تخصصی سازمان مهندسین استان 1392

- دبیر کمیته اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی 1397

- دبیر کمیته اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی 1399

- عضو شورای داوری اتاق اصناف استان آذربایجان غربی

- نائب رئیس شورای مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز استان آ.غ شهرستان ارومیه

- مربی سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی 

- دبیر کمیته اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی 1400

- مسئول عامل توسعه خوشه صنعتی مبل آذربایجان غربی - 1402